विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द इन हिंदी

विलोम का मतलब होता है। उल्टा । यानी किसी भी चीज का उल्टा अर्थ विलोम कहलाता है। जैसे आदमी औरत । अजर अमर  दिन रात अच्छा बुरा । किसी भी चीज का उल्टा अर्थ विलोम होता है। हम आपको कई लेख के अंदर कई सारे विलोम शब्दों के बारे मे बता रहे हैं

 

शब्द – विलोम

दिन – रात

अच्छा – बुरा

राजा – रंक या रानी या प्रजा

बालक – वृद्ध / बालिका

स्त्री – पुरुष

कृतज्ञ – कृतघ्न

 

अमृत, – अमि, (अमिय)

विष – जहर

अर्पण – ग्रह्र्ण

अपेक्षा- – उपेक्षा

अर्वाचीन – प्राचीन

अपकार – उपकार

अवलम्ब – निरालम्ब

अल्प – अधिक

अधम – उत्तम

अवनत – उन्नत

अन्तरंग – बहिरंग

अनाथ – सनाथ

अथ – इति

आदर -अनादर

अदेय -देय

अंकुश – निरंकुश

अकाल – सुकाल

अक्रुर  -क्रुर

अकलुष – कलुष

अग्राह्य – ग्राह्य

अग्रज – अनुज

अगला – पिछला

अग्रिम – अन्तिम

अचल – चल

अजल -निर्जल

वृष्टि – अनावृष्टि

अनंत – अंत

अति -अल्प

अथ – इति

अतुकान्त – तुकान्त

अतिवृष्टि – अनावृष्टि

अनाहूत – आहुत

अनुकूल – प्रतिकूल

अनुरक्ति -विरक्ति

अनित्य – नित्य

अनुलोम- – विलोम

अनभिज्ञ- – भिज्ञ

अभिज्ञ – अनभिज्ञ

 

अन्तरंग- -बहिरंग

अंतर -बाह्य

अंशतः -पूर्णतः

अल्पकालीन -दीर्घकालीन

अल्पज्ञ – बहुज्ञ

अपेक्षित – अनपेक्षित

अधुनातन -पुरातन

अस्पृश्य- – स्पृश्य

स्वीकार – अस्वीकार

अवनि, – पृथ्वी,

भू, -अम्बर,

आकाश – नभ

अधर्म – सध्दर्म

अदोष – सदोष

अल्पायु – दीर्घायु

खेद – प्रसन्नता

गुप्त – प्रकट

प्रत्यक्ष – परोक्ष

घृणा – प्रेम

सजीव – निर्जीव

सुगंध – दुर्गन्ध

मौखिक – लिखित

संक्षेप – विस्तार

घात – प्रतिघात

निंदा – स्तुति

मितव्यय – अपव्यय

सरस – नीरस

सौभाग्य – दुर्भाग्य

मोक्ष – बंधन

कृतज्ञ – कृतघ्न

क्रय – विक्रय

दुर्लभ – सुलभ

निरक्षर – साक्षर

नूतन – पुरातन

बंधन – मुक्ति

ठोस – तरल

यश – अपयश

सगुण – निर्गुण

मूक – वाचाल

रुग्ण – स्वस्थ

रक्षक – भक्षक

वरदान – अभिशाप

शुष्क – आर्द्र

हर्ष – शोक

क्षणिक – शाश्वत

विधि – निषेध

विधवा – सधवा

अभ्यस्त – अनभ्यस्त

अनुरक्त – विरक्त

अमर – मर्त्य

अतल – वितल

अवर – प्रवर

अमावस्या – प्रूर्णिमा

असली – नकली

अरूचि – सुरूचि

अज्ञ – विज्ञ

अपकार – उपकार

अनागत – आगत

अनिष्ट – इष्ट

अस्त – उदय

अस्ताचल – उदयाचल

अनातुर – आतुर

अनैतिहासिक – ऐतिहासिक

अपचार – उपचार

अवरोह – आरोह

अनुर्तीण – उर्तीण

रात – दिन

 

अमृत – विष

अथ – इति

अन्धकार – प्रकाश

अल्पायु – दीर्घायु

इच्छा – अनिच्छ।

उत्कर्ष – अपकर्ष

अनुराग – विराग

आदि – अंत

आगामी – गत

उत्थान – पतन

आग्रह – दुराग्रह

एकता – अनेकता

अनुज – अग्रज

आकर्षण – विकर्षण

उद्यमी – आलसी

अधिक – न्यून

आदान – प्रदान

उर्वर – ऊसर

एक – अनेक

आलस्य – स्फूर्ति

अर्थ – अनर्थ

उधार – नगद

उत्कृष्ट – निकृष्ट

उत्तम – अधम

आदर्श – यथार्थ

आय – व्यय

स्वाधीन – पराधीन

आहार – निराहार

दाता – याचक

 

शयन – जागरण

शीत – उष्ण

सक्रिय – निष्क्रय

सफल – असफल

सज्जन – दुर्जन

शुभ – अशुभ

संतोष – असंतोष

 

अमृत- विष

अथ- इति

अज्ञान- ज्ञान

अनुकूल- प्रतिकूल

अभिज्ञ- अनभिज्ञ

अल्प- अधिक

अनिवार्य- वैकल्पिक

अगम- सुगम

अभिमान- नम्रता

अनुग्रह- विग्रह

अपमान- सम्मान

अरुचि- रुचि

अर्वाचीन- प्राचीन

अवनति- उन्नति

अवनी- अंबर

अच्छा- बुरा

अच्छाई- बुराई

अमीर- ग़रीब

अंधेरा- उजाला

अर्जित- अनर्जित

अंत- प्रारंभ

अन्धकार- प्रकाश

अल्पायु- दीर्घायु

अनुराग- विराग

अनुज- अग्रज

अधिक- न्यून

अर्थ- अनर्थ

अतिवृष्टि- अनावृष्टि

अनुपस्थिति- उपस्थिति

 

 

उत्कर्ष- अपकर्ष

उत्थान- पतन

उद्यमी- आलसी

उर्वर- ऊसर

उधार- नक़द

उपस्थित- अनुपस्थित

उत्कृष्ट- निकृष्ट

उपजाऊ- बंजर

उदय- अस्त

उपकार- अपकार

उदार- अनुदार

उत्तीर्ण- अनुत्तीर्ण

उत्तर- दक्षिण

ऊंचा- नीचा

उन्नति- अवनति

उचित- अनुचित

उत्तरार्द्ध- पूर्वार्द्ध

एकता- अनेकता

एक- अनेक

ऐसा- वैसा

औपचारिक- अनौपचारिक

कृतज्ञ- कृतघ्न

क्रय- विक्रय

कमाना- खर्च करना

क्रूर- दयालु

कच्चा- पक्का

कटु- मधुर

क्रिया- प्रतिक्रिया

कड़वा- मीठा

क्रुद्ध- शान्त

कर्म- निष्कर्म

कठिनाई- सरलता

कभी-कभी- अक्सर

कठिन- सरल

केंद्रित- विकेंद्रित

क़रीबी- दूर के

अंतिम- प्रारंभिक

अनजान- जाना-पहचाना

आदि- अंत

आगामी- गत

आग्रह- दुराग्रह

आकर्षण- विकर्षण

आदान- प्रदान

आलस्य- स्फूर्ति

आदर्श- यथार्थ

आय- व्यय

आहार- निराहार

आविर्भाव- तिरोभाव

आमिष- निरामिष

आर्द्र- शुष्क

आज़ादी- ग़ुलामी

आकाश- पाताल

आशा- निराशा

आश्रित- निराश्रित

 

आरंभ- अंत

आदर- अनादर

आयात- निर्यात

आर्य- अनार्य

आदि- अनादि

आस्तिक- नास्तिक

आवश्यक- अनावश्यक

आनंद- शोक

आधुनिक- प्राचीन

आना- जाना

आलस्य- फुर्ती

आध्यात्मिक- भौतिक

इच्छा- अनिच्छा

इष्ट- अनिष्ट

इच्छित- अनिच्छित

इहलोक- परलोक

 

कम- अधिक

खेद- प्रसन्नता

खिलना- मुरझाना

खुशी- दु:ख

ख़रीददार- विक्रेता

ख़रीद- बिक्री

ख़रीदना- बेचना

 

 

 

गर्म- ठंडा

गन्दा- साफ़

गहरा- उथला

ग़रीब- अमीर

गुण- दोष, अवगुण

ग़लत- सही

घृणा- प्रेम

घात- प्रतिघात

घर- बाहर

घाटा- फ़ायदा

चर- अचर

चौड़ी- संकरी, तंग

छोटा- बड़ा

छूत- अछूत

जन्म- मृत्यु

जल्दी- देरी

जीवन- मरण

जल- थल

जड़- चेतन

जटिल- सरस

झूठ- सच

ठोस- तरल

डरपोक- निड़र

तुच्छ- महान

तकलीफ़- आराम

तपन- ठंडक

दुर्लभ- सुलभ

दाता- याचक

दिन- रात

देव- दानव

दुराचारी- सदाचारी

दयालु- निर्दयी

देशी- परदेशी

धीरे- तेज़

धनी- ग़रीब, निर्धन

धर्म- अधर्म

धूप- छाँव

धीर- अधीर

न्याय- अन्याय

 

निजी- सार्वजनिक

नक़द- उधार

नियमित- अनियमित

निश्चित- अनिश्चित

निरक्षर- साक्षर

नूतन- पुरातन

निंदा- स्तुति

निर्दोष- र्दोष

नीचा- ऊंचा

नकली- असली

निर्माण- विनाश

 

निकट- दूर

प्यार- घृणा

प्रत्यक्ष- परोक्ष

पतला- मोटा

पाप- पुण्य

पतिव्रता- कुलटा

प्रलय- सृष्टि

पवित्र- अपवित्र

प्रश्न- उत्तर

पूर्ण- अपूर्ण

प्रेम- घृणा

परतंत्र- स्वतंत्र

प्राचीन- नवीन / नया

पक्ष- निष्पक्ष

प्राकृतिक- अप्राकृतिक

प्रसन्न- अप्रसन्न

प्रभावित- अप्रभावित

पोषण- कुपोषण

परिचित- अपरिचित

प्रवेश- निकास

पदोन्नति- पदावनति

प्रतिकूल- अनुकूल

प्रारंभ- अंत

पसंद- नापसंद

बंधन- मुक्ति

बुद्धिमता- मूर्खता

बासी- ताजा

बाढ़- सूखा

बुराई- भलाई

भूलना- याद करना

भाव- अभाव

मूक- वाचाल

स्वतंत्र- परतंत्र

स्वस्थ- अस्वस्थ

स्वीकृत- अस्वीकृत

स्वदेश- विदेश

स्वर्ग- नरक

स्तुति- निंदा

स्वाधीन- पराधीन

स्वतंत्रता- दासता

स्वीकार- अस्वीकार

स्थाई- अस्थायी

सजीव- निर्जीव

सुगंध- दुर्गन्ध

संक्षेप- विस्तार

सरस- नीरस

सौभाग्य- दुर्भाग्य

सगुण- निर्गुण

सक्रिय- निष्क्रय

सफल- असफल

सज्जन- दुर्जन

संतोष- असंतोष

सुखान्त- दुखांत

 

सच- झूठ
सुन्दर- बदसूरत, कुरूप
साक्षर- निरक्षर
साधु- असाधु
सुपुत्र- कुपुत्र
सुर- असुर
सुमति- कुमति
साकार- निराकार
सुजन- दुर्जन
सम्मान- अपमान, अनादर
सुबह- शाम
सूर्योदय- सूर्यास्त
सरकारी- ग़ैरसरकारी
सुविधा- असुविधा
सस्ता- महंगा

सक्षम- अक्षम
सुरक्षित- असुरक्षित
संभव- असंभव
संतुलित- असंतुलित
संतुलन- असंतुलन
सावधानी- असावधानी
सघन- विरल
सहायक- बाधक
सहमत- असहमत
सुख- दुख
सहयोग- असहयोग
सहमति- असहमति
समापन- उद्घाटन
सर्दी- गर्मी
हर्ष- शोक
हित- अहित
हिंसा- अहिंसा
हार- जीत
हानि- लाभ
क्षणिक- शाश्वत
ज्ञान- अज्ञान

 

 

मितव्यय- अपव्यय

मोक्ष- बंधन

मौखिक- लिखित

मानवता- दानवता

महात्मा- दुरात्मा

मान- अपमान

मधुर- कटु

मित्र- शत्रु

 

मिथ्या- सत्य

मंगल- अमंगल

महंगा- सस्ता

मेहनती- आलसी / कामचोर

मृत्यु- जन्म

मंजूर- नामंजूर

मुमकिन- नामुमकिन

यश- अपयश

युद्ध- शांति

योग्य- अयोग्य

रात- दिन

रुग्ण- स्वस्थ

रक्षक- भक्षक

राग- द्वेष

रात्रि- दिवस

राजा- रंक

रुचि- अरुचि

रोज़गार- बेरोज़गा

लाभ- हानि

व्यवस्था- अव्यवस्था

व्यावहारिक- अव्यावहारिक

विधि- निषेध

विधवा- सधवा

वरदान- अभिशाप

विनम्रता- घमंड

विजय- पराजय

वसंत- पतझड़

विरोध- समर्थन

विशुद्ध- दूषित

विषम- सम

विद्वान- मूर्ख

विश्वास- अविश्वास

विकसित- अविकसित

विशिष्ट- सामान्य / साधारण

विश्वनीय- अविश्वनीय

विस्तृत- संक्षिप्त

विकास- ह्रास

श्वेत- श्याम

शयन- जागरण

शीत- उष्ण

शुभ- अशुभ

शुष्क- आर्द्र

 

शोर- शांन्ति

श्रम- विश्राम

श्रोता- वक्ता

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!